Việt Nam Sạch và Xanh

Sứ mệnh của Việt Nam Sạch và Xanh là làm giảm thiểu lượng rác thải bừa bãi ở Việt Nam và đem lại những thay đổi lớn trong xã hội. Chúng tôi nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc xả rác và tầm quan trọng của ý thức mỗi cá nhân. Để hoàn thành sứ mệnh này, chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác với các công ty, trung tâm giáo dục, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và những người có chung niềm tin vào một thế giới tươi đẹp hơn.

Chúng tôi luôn muốn cống hiến hết mình vào việc Giữ gìn Việt Nam Sạch đẹp!.
"Một cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu với một bước duy nhất."
- Lão Tử -

Latest Posts

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: huy@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh

Chúng tôi hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Vespa Adventure