Liên Hệ

Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân tin vào sứ mệnh vì một Việt Nam sạch hơn và xanh hơn.

Nếu bạn thấy hứng thú tham gia cùng chúng tôi hoặc có câu hỏi nào, xin vui long liên hệ với Điều phối viên Chương trình, Đặng Triệu Huy (Mr.).

Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)

Latest Posts

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: huy@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh

Chúng tôi hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Vespa Adventure