Ngày Trái Đất 2018

Ngày Trái Đất là sự kiện diễn ra hàng năm vì một “Việt Nam không rác”. Mục tiêu sau cùng của chúng tôi là làm nên những biến đổi trong ý thức tập thể của người Việt Nam về việc xả rác bừa bãi bằng cách giáo dục và chủ động trong việc bảo vệ đất nước khỏi rác thải.

  • Thời gian: 8:00 – 10:30 AM, Chủ nhật 22.04.2018
  • Địa điểm: Toàn quốc
  • Đối tượng: Tất cả cá nhân và tổ chức ở Việt Nam mong muốn hành động vì môi trường

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tue@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh