Past Events

Earth Day 2018: Hoi An

Earth Day 2018: Hoi An

 • 22 April 2018
 • Hoi An
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Hue

Earth Day 2018: Hue

 • 22 April 2018
 • Hue City
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Lotte, District 7

Earth Day 2018: Lotte, District 7

 • 22 April 2018
 • Lotte, District 7
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Kim Son Residence, District 7

Earth Day 2018: Kim Son Residence, District 7

 • 22 April 2018
 • Kim Son Residence, District 7
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: University Village, Thu Duc District

Earth Day 2018: University Village, Thu Duc District

 • 22 April 2018
 • University village, Thu Duc District
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Thu Duc Market, Thu Duc District

Earth Day 2018: Thu Duc Market, Thu Duc District

 • 22 April 2018
 • Thu Duc Market, Thu Duc District
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Hoa Lu, District 1

Earth Day 2018: Hoa Lu, District 1

 • 22 April 2018
 • Hoa Lu District 1
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Turtle Lake District 1

Earth Day 2018: Turtle Lake District 1

 • 22 April 2018
 • Turtle Lake District 1
 • Earth Day 2018
View Gallery
Page 1 of 512345

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tue@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh