Sự kiện đã diễn ra

Dọn sạch cộng đồng tại Đại học RMIT

Dọn sạch cộng đồng tại Đại học RMIT

 • 5 tháng 3 năm 2016
 • Đại học RMIT
 • Clean up
Hội thảo: Green Key to Business

Hội thảo: Green Key to Business

 • 19 tháng 4 năm 2014
 • RMIT Nam SG
Tiệc tri ân tháng RBX 2013

Tiệc tri ân tháng RBX 2013

 • 9 tháng 3 năm 2014
 • RMIT Nam SG
 • Tri ân tháng RBX
Tháng RBX 2013: Đại học RMIT

Tháng RBX 2013: Đại học RMIT

 • 14 tháng 12 năm 2013
 • RMIT Nam SG
 • Phát dây RBX
Tháng RBX 2013: ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Tháng RBX 2013: ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

 • 12 tháng 12 năm 2013
 • DH Y Phạm Ngọc Thạch
 • Phát dây RBX
Tháng RBX 2013: Đại học Bách Khoa

Tháng RBX 2013: Đại học Bách Khoa

 • 8 tháng 12 năm 2013
 • DH Bach Khoa
 • Phát dây RBX
Tháng RBX 2013: Đại Học Nông Lâm

Tháng RBX 2013: Đại Học Nông Lâm

 • 7 tháng 12 năm 2013
 • DH Nông Lâm
 • Phát dây RBX
Tháng RBX 2013: Cao Đẳng Hàng Hải

Tháng RBX 2013: Cao Đẳng Hàng Hải

 • 4 tháng 12 năm 2013
 • CD Hàng Hải
 • Phát dây RBX

Latest Posts

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: huy@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh

Chúng tôi hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhà tài trợ Vespa Adventure