Đối Tác

Chúng tôi may mắn khi có sự tham gia của nhiều cá nhân, doanh nghiệp lớn và nhỏ, trường học và đại học, các tổ chức và nhóm có cùng tâm huyết trong việc chống lại việc xả rác để giữ gìn Việt Nam sạch và xanh. Dưới đây là Đối tác và Bạn bè của chúng tôi!Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tue@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh