Ngày Trái Đất

Ngày Trái đất: là sự kiện diễn ra hàng năm nhằm hướng tới một “Việt Nam không rác”. Mục tiêu sau cùng của chúng tôi là làm nên những biến đổi trong ý thức tập thể của người Việt Nam về việc xả rác bừa bãi bằng cách giáo dục và chủ động trong việc bảo vệ đất nước khỏi rác thải.

Bắt đầu từ 2016, Ngày Trái Đất đã thu hút hơn 1000 người tham dự, dọn sạch rác thải ở các công viên và các nơi công cộng trên ít nhất 5 thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Hội An và Phú Quốc. Sự kiện này là cơ hội để các công ty, tổ chức và người dân Việt Nam cùng chung tay xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn ở Việt Nam.

Fight for a Vietnam Clean & Green!

 

 

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tue@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh