Bài học Xanh

“Uốn cây từ thưở còn non; Dạy con từ thuở con thơ mới về”.Rõ ràng việc giáo dục ý thức “xanh” nên bắt đầu từ rất sớm. Chính vì thế, RBX đã tổ chức “Trẻ em là tương lai” – một dự án dành riêng cho trẻ em từ mẫu giáo cho đến tiểu học nhằm xây dựng ý thức bảo vệ môi trường và không xả rác ngay từ bé. RBX đã tới thăm các trường học và truyền tải thông điệp, bài học về môi trường thông qua các hoạt động vui chơi hữu ích. Và tất nhiên không thể thiếu dải băng RBX-một lời hứa vì môi trường được các bé vui vẻ cột lên giỏ xách. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đưa buổi học hữu ích về môi trường của RBX đến trường học của bạn.

Xem những sự kiện chúng tôi đã tổ chức ở trường.

Giúp chúng tôi gửi thông điệp về môi trường đến tất cả

kid1

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tue@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh