Past Events

Earth Day 2018: Tao Dan Park District 1

Earth Day 2018: Tao Dan Park District 1

 • 22 April 2018
 • Tao Dan Park District 1
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Le Van Tam Park District 1

Earth Day 2018: Le Van Tam Park District 1

 • 22 April 2018
 • Le Van Tam Park District 1
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Ha Do Park District 2

Earth Day 2018: Ha Do Park District 2

 • 22 April 2018
 • Ha Do Park District 2
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Binh An District 2

Earth Day 2018: Binh An District 2

 • 22 April 2018
 • Binh An District 2
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: 23/9 Park District 1

Earth Day 2018: 23/9 Park District 1

 • 22 April 2018
 • September 23 Park District 1
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: Thao Dien District 2

Earth Day 2018: Thao Dien District 2

 • 22 April 2018
 • Thao Dien District 2
 • Earth Day 2018
View Gallery
Earth Day 2018: RMIT

Earth Day 2018: RMIT

 • 22 April 2018
 • RMIT Vietnam SGS Campus
 • Earth Day 2018
View Gallery
Community Clean-ups Pre-Earth Day 2018

Community Clean-ups Pre-Earth Day 2018

 • 25 March 2018
 • Community Event
 • 23/9 Park & Ben Thanh Market
View Gallery
Page 2 of 812345...Last »

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tue@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh