(Tiếng Việt) C.P. Việt Nam tổ chức tuyên truyền giảm rác thải nhựa cho cán bộ nhân viên công ty

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Address

101/66/26 Le Van Luong Street
Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tam@vietnamsachvaxanh.org

Việt Nam Sạch và Xanh

Our organization is proudly sponsored by Vespa Adventure